Sådan bliver du censor

Man ansøger om beskikkelse, når der hvert 4. år nybeskikkes til censorkorpset.  

Vi annoncerer på hjemmesiden og i dagspressen næste gang i foråret 2022. Der åben for ansøgning i 12 uger 

Her vil du kunne klikke ind på hjemmesiden og lave en elektronisk ansøgning. www.censor-it.dk

I eksamensbekendtgørelsen og i den kommende censorbekendtgørelse kan du læse, om de krav der stilles til censor.

§ 27. En censor skal have

1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,

2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og

3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Erfaringer med uddannelsen eller professionen skal ikke være ældre end 2 år.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning