Sådan bliver du censor

Der kan ansøges om beskikkelse, når der hvert 4. år nybeskikkes til censorkorpset.


Interesseret i at blive censor, har du mulighed for at skrive dig på venteliste her:  https://www.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new
Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail 


Vi annoncerer på hjemmesiden og i dagspressen næste gang i foråret 2026. Der er åben for ansøgning i 8 uger  
Her vil du kunne klikke ind på hjemmesiden og lave en elektronisk ansøgning -  www.censor-it.dk 

I eksamensbekendtgørelsen og i den kommende censorbekendtgørelse kan du læse, om de krav der stilles til censor.

En censor skal have:
1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Erfaringer med uddannelsen eller professionen skal ikke være ældre end 2 år.


Vi glæder os til at modtage din ansøgning.