Sådan bliver du censor

Uddannelses- og forskningsstyrelsen beskikker censorer til censorkorpset for pædagoguddannelsen, hver 4. år

Den næste periode løber fra den 1.februar 2023 til den 31. januar 2027

 

Der åben for ansøgning fra den 1. april 2022. Ansøgningsfristen er den 30. maj 2022.  

Du kan søge via dette link: www.censor-it.dk, hvor ansøgningsskemaet ligger i venstre side under menupunktet 'Beskikkelsesansøgning'

 

Der skal bruges censorer inden for de 3 specialiseringer:

·          Dagtilbudspædagogik,

·          Skole- og fritidspædagogik og

·          Social- og Specialpædagogik

 

Samt inden for de valgfrie kompetenceområder:

·         Kreative udtryksformer

·         Kulturmøde og interkulturalitet

·         Medier og digital kultur

·         Natur og udeliv

·         Social innovation og entreprenørskab

·         Sundhedsfremme og bevægelse

·         Kulturprojekter og kulturelt iværksætter

 

I din ansøgning, vil der blive lagt vægt på, at du beskriver og dokumenterer følgende:

 

Kompetencer

Indgående og aktuelt kendskab betyder, at man er opdateret og har viden om pædagoguddannelsens bestemmelser, opbygning og praksis.

Specifik kompetence betyder, at man har kvalificeret sig gennem en videregående uddannelse, mindst på bachelorniveau suppleret med efter- og videreuddannelse.

Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder betyder, at man har aktuelt kendskab til professions praksis, herunder kendskab til vilkår, og områder som er forbundet med pædagogers arbejdsopgaver.

Censors erfaring med uddannelsen eller professionen skal ikke være ældre end 2 år.

Censorer skal ligeledes have aktuelt kendskab til relevant udvikling- og forskningsbaseret viden, og/eller aktuelt(professions) erfaring, herunder kendskab til praksis vidensgrundlag.

 

Uddannelses- og forskningsstyrelsen lægger vægt på ligestilling af køn. Vi opfordrer derfor alle køn til at søge.