Links

Herunder finder du links, der for dig som censor er relevant inden for fagområdet
Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om pædagoguddannelsen
Regler for honorar, cirkulærer om censorvederlag og satsregulering
Herunder finder du links vedr. honorering, censorvederlag, tjenesterejser