Høringssvar - Ny censorbekendtgørelse og justeret eksamensbekendtgørelse - Juli 2021

Vejledning - klage over censor

Slides fra censormøder 2023

Slides fra censormøder 2019

Julebrev 2017

Censormøder 2016

Censormøder 2015

Oplæg fra specialiseringen i dagtilbudspædagogik

Jens Tofteskovs oplæg om bedømmelse af kompetence- og læringsmål

Sommerbreve

Oversigt formandskabet

Ny Web-tutorial om plagiering

Forskningsbiblioteker og universiteter står bag en ny web-tutorial om plagiering. Henvendt til studerende - og med anbefalinger til undervisere - forsøger den at gøre rede for hvad plagiering er og hvordan man som studerende kan undgå det: 

KLIK HER

Censorformandskabet følger her op på en række henvendelser fra censorer om plagiering. For en god ordens skyld vil vi dog understrege, at vi ikke har noget statisktisk grundlag for at udtale os om, at der er en markant stigning af konkrete tilfælde, hvor institutionerne har måttet reagere i forhold til §19 i eksamensbekendtgørelsen.

Orientering i kortform om den ny karakterskala. Censorformandskabet har nu udarbejdet en kortfattet information om 7-trinsskalaen. Den er tænkt som en praktisk hjælp til censorer og eksaminatorer, når de nu skal til at vænne sig til nye tal, nye betegnelser og nye fremgangsmåder. Den er lige til at printe ud og have ved hånden under voteringen.