censorformandskabet for
pædagoguddannelsen

Om os

Censorkorpset er beskikket for perioden 01.02.2023-31.01.2027. I foråret 2026 vil det igen være muligt at søge om beskikkelse som ekstern censor.

Censorkorpset yder et vigtigt bidrag til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet. Censorerne leverer information om uddannelsen gennem censorberetningerne, der udarbejdes efter hver gennemført eksamen. Censorformandskabet sammenskriver beretningerne til en årsberetning, der stiles til ministeriet og til institutionerne. Årsberetningerne for de seneste år kan ses under ’Beretninger’. Tre gange om året udsender vi et nyhedsbrev, der kan ses under ’Nyhedsbreve’.

Censorformandskabet er høringsberettiget i forhold til udarbejdelse af nye love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til en hver tid velkommen til at kontakte din censornæstformand med spørgsmål. Opfordringen gælder især de censorer, der ikke har erfaring med denne del af uddannelsen.


Kort om censorformandskabets opgaver

Censorkorpset yder et vigtigt bidrag til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet. Censorerne leverer information om uddannelsen gennem censorberetningerne, der udarbejdes efter hver gennemført eksamen. Censorformandskabet sammenskriver beretningerne til en årsberetning, der stiles til ministeriet og til institutionerne. Årsberetningerne for de seneste år kan ses under Orientering/Beretninger. 

Censorformandskabet er høringsberettiget i forhold til udarbejdelse af nye love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.


Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til en hver tid velkommen til at kontakte din censornæstformand med spørgsmål. Opfordringen gælder især de censorer, der ikke har erfaring med denne del af uddannelsen.