Forskningsbiblioteker og universiteter står bag en ny web-tutorial om plagiering. Henvendt til studerende - og med anbefalinger til undervisere - forsøger den at gøre rede for hvad plagiering er og hvordan man som studerende kan undgå det:

 

http://www.stopplagiat.nu/

Censorformandskabet følger her op på en række henvendelser fra censorer om plagiering. For en god ordens skyld vil vi dog understrege, at vi ikke har noget statisktisk grundlag for at udtale os om, at der er en markant stigning af konkrete tilfælde, hvor institutionerne har måttet reagere i forhold til §19 i eksamensbekendtgørelsen.

Orientering i kortform om den ny karakterskala. Censorformandskabet har nu udarbejdet en kortfattet information om 7-trinsskalaen. Den er tænkt som en praktisk hjælp til censorer og eksaminatorer, når de nu skal til at vænne sig til nye tal, nye betegnelser og nye fremgangsmåder. Den er lige til at printe ud og have ved hånden under vorteringen.

 

 

Kommende Beskikkelsesrunde

De nuværende beskikkelser til pædagoguddannelsen udløber 31.1.2019.

Det vil være muligt at søge om beskikkelse i perioden 14.5.2018 – 15.6.2018 via censorsekretariatets hjemmeside.

Nuværende censorkorps vil medio maj måned modtage mail med informationer om beskikkelsesrunden og link til ansøgningsskema.

Hvis du ikke allerede er censor og ønsker at blive sat på en mailliste, så skriv til Professionshøjskolernes Censorsekretariat på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  og bed om at blive sat på maillisten.

Der vil i øvrigt blive annonceret i fagblade, via professionshøjskolerne og på hjemmesiden.

Kvalificerede ansøgere er meget velkomne og alle ansøgere vil blive behandlet på lige fod.

Der skal løbende ske en udskiftning af censorkorpset.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en ligelig fordeling af aftager censorer og censorer fra uddannelsen.

Der vil blive taget hensyn til kønsfordeling.

Anders Hamming

Censorformand

 

Kort om censorformandskabets opgaver

Censorkorpset yder et vigtigt bidrag til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet. Censorerne leverer information om uddannelsen gennem censorberetningerne, der udarbejdes efter hver gennemført eksamen. Censorformandskabet sammenskriver beretningerne til en årsberetning, der stiles til ministeriet og til institutionerne. Årsberetningerne for de seneste år kan ses under

Orientering/Beretninger. Censorformandskabet er høringsberettiget i forhold til udarbejdelse af nye love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til en hver tid velkommen til at kontakte din censornæstformand med spørgsmål. Opfordringen gælder især de censorer, der ikke har erfaring med denne del af uddannelsen.