Her følger Censorformandskabets beretning for 2015-16.