Her følger Censorformandskabets beretning for 2014-15.