Her følger Censorformandskabets beretning for 2013-14.