Her følger Censorformandskabets beretning for 2009-10, hvor temaet er "Tidssvarende prøveformer".