Censormøder 2018
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 14.00 - 17.00 i Horsens
Torsdag den 12. april 2018 kl. 14.00 - 17.00 i København


Censorbeskikkelse - generel

Vi modtager løbende henvendelser fra interesserede, som ønsker at blive censor ved pædagoguddannelsen. Vi er rigtig glade for denne interesse, men vi har ikke mulighed for løbende at indstille censorer til beskikkelse.
Beskikkelse af censorer finder sted hvert 4. år, næste gang i 2018. I den mellemliggende periode er det kun muligt for censorformandskabet at indstille nye censorer til beskikkelse, hvis vi har for få censorer. Dette er p.t. ikke tilfældet.
Der vil eventuelt blive brug for flere censorer i nogle af de valgfrie områder. Hvis dette bliver tilfældet, vil vi annoncere efter ansøgere.
I 2018 vil der i god tid inden beskikkelsesrunden blive annonceret i fagblade, enkelte aviser og via hjemmesider og mails om mulighederne for at søge beskikkelse.
Hvis du ikke allerede er censor og ønsker at blive sat på en mailliste, så skriv til Professionshøjskolernes Censorsekretariat på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og bed om at blive sat på maillisten.

Venlig hilsen

Anders Hamming
Censorformand


Kort om censorformandskabets opgaver
Censorkorpset yder et vigtigt bidrag til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet. Censorerne leverer information om uddannelsen gennem censorberetningerne, der udarbejdes efter hver gennemført eksamen. Censorformandskabet sammenskriver beretningerne til en årsberetning, der stiles til ministeriet og til institutionerne. Årsberetningerne for de seneste år kan ses under Orientering/Beretninger. Censorformandskabet er høringsberettiget i forhold til udarbejdelse af nye love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til en hver tid velkommen til at kontakte din censornæstformand med spørgsmål. Opfordringen gælder især de censorer, der ikke har erfaring med denne del af uddannelsen.