Til formandskabet blev følgende valgt:

Anders Hamming, Bachelorprojektet, Ida Berendsen Skole- og fritidspædagogik, Marianne Bech Larsen, Dagtilbudspædagogik, Karen Thorsager Rasmussen Social- og specialpædagogik, Line Hundebøll Næstformand, Praktik, Næstformand, Valgfrie områder Sonja Svendsen og Næstformand, Valgfrie områder Inge Marie Skaarup.

Ved det første formandskabsmøde den 15.01.2019, konstituerede formandskabet sig med valg til formandsposten. Her blev Ida Berendsen valgt ved stemmeflertal. Efterfølgende trak Anders Hamming sig fra posten som næstformand til Bachelorprojektet og trådte ud af formandskabet.

Anders Hamming har været formand i 8 år og gjort det godt som formand. Formandskabet så gerne at Anders var blevet i formandskabet som næstformand, men Anders ønskede ikke at fortsætte.

Ved det efterfølgende møde i formandskabet den 13.02.2019 besluttede vi at fortsætte med en censornæstformand mindre i det kommende år. Herefter vil der blive taget stilling til, om der skal ske et nyt valg til næstformandsposten til bachelor.

Begrundelsen for at lægge næstformandsskabet for bachelorprojektet sammen med specialiseringer er primært, at bachelorprojektet jo skal skrives indenfor specialiseringerne og derfor fagligt er en del af et af områderne.

Det ny censorformandskab ser efter konstitueringen således ud:

Formandskabet

 

Censorformand og Næstformand

Skole- og fritidspædagogik og bachelor i skole- og fritidspædagogik

Ida T. W. Berendsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil:51279606

Næstformand, Dagtilbudspædagogik og bachelor i dagtilbudspædagogik 

Marianne Bech Larsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil:61188123

Næstformand, Social- og Specialpædagogik og bachelor i social- og Specialpædagogik

Karen Thorsager Rasmussen -

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: 40431824

Næstformand, Praktik

Line Hundebøll -

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: 5148 3213

Næstformand, Valgfrie områder

Sonja Svendsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: 26693097

Næstformand, Valgfrie områder

Inge Marie Skaarup

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: 21757768

 

Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for ministeriet og uddannelsesinstitutionen eller uddannelsesinstitutionerne jf. BEK nr. 1081 af 28/08/2018.

Formandskabets første arbejdsopgave handler om at gennemføre kurser for alle nybeskikkede censorer samt de censorer der ikke tidligere har været beskikket ved den ”Ny Pædagoguddannelse 2014”. uddannelsen.

På et senere tidspunkt vil vi indkalde til censormøder for hele censorkorpset. De møder vil som udgangspunkt finde sted hvert 2. år.

Ved det første møde blev det endvidere besluttet, at der udarbejdes et nyhedsbrev, som kommer på hjemmesiden www.paedagogcensor.dk  3 gange årligt - første gang den 15.maj, herefter den 15. september og den 15. januar

Vi ser frem til arbejdet som formandskab og til at repræsentere Jer som censorer.

I er altid velkomne til at kontakte os pr. mail med stort og småt. I de tilfælde hvor I ved censur oplever at formaliteterne omkring en censoropgave ikke overholdes, kan I anvende funktionen ”straks-advisering” i forbindelse med udarbejdelsen af censorrapporten.

 

Hilsen formandskabet